Vyberte stránku

Studium a praxe

 • 2005 – 2009 Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci obor Logopedie,
  SZZ logopedie, surdopedie, základy speciální pedagogiky a psychologie
 • po celou dobu studia praxe ve Vincentinu – poskytovatel sociálních služeb Šternberk,
  pod dohledem zkušené logopedky Mgr. Radky Novákové práce s dospělými klienty s mentálním a kombinovaným postižením, využití metod alternativní a augmentativní komunikace, nasbírané zkušenosti se staly základem mé diplomové práce
 • 2009 – 2011 Logopedická ambulance na Rehabilitačním oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, práce s dospělými pacienty na lůžkových odděleních i dětskými ambulantními klienty
 • 2017 – 2018 Klinická logopedie s.r.o., Ústí nad Labem, práce s dětskými klienty v logopedické ambulanci
 • od roku 2010 vedu logopedicko-preventivní kroužek Mluvínek v DDM v Ústí nad Labem
 • od roku 2016 probíhá pod mým vedením Logopedie pro MŠ v DDM v Ústí nad Labem
 • od roku 2017 pořádám besedy, přednášky a workshopy pro rodiče i pedagogy MŠ a DS
 • od roku 2020 online logopedie