Vyberte stránku

Absolvovaná školení a kurzy

 • program celoživotního vzdělávání Univerzity Palackého v Olomouci Znakový jazyk, 2005/2006
 • II. modul vzdělávacího programu Základy znakového jazyka, Oblastní unie neslyšících Olomouc, 2006/2007
 • akreditované studium Základy výrazových arte-technik, Gracent, Olomouc, 2007/2008
 • kurz Psychografické kresby, Marie Machková, Praha, 2009
 • kurz Dysfagie, etiologie, diagnostika, terapie, IPVZ, Praha, 2010
 • kurz Aspekty vysokého věku v poruchách komunikace, IPVZ, Praha, 2011
 • kurz Dyslalie, AKL, Praha, 2011
 • kurz Vývojová dysfázie, AKL, Praha, 2011
 • školící akce pro lékaře a psychology Rozmazlený spratek výchovně neschopných rodičů, nebo Aspergerův syndrom?, přednášející PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D., MUDr. Sausen Sládková, Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem, 2011
 • Reiki I. a II. stupeň, Adion, Ústí nad Labem, 2010
 • Reiki rozšířená, Adion, Ústí nad Labem, 2013
 • cyklus seminářů Věčné zákony osobnostního růstu, Adion, Ústí nad Labem, 2014
 • online kurz Výchova Nevýchovou, 2014
 • Reiki III. stupeň, Profesional, Mistr Reiki, Adion, Ústí nad Labem, 2016
 • KUMOT 1, PPP Teplice, 2016
 • KUPREV, PPP Teplice, 2016
 • KUPOZ, PPP Teplice, 2016
 • Trénink jazykových schopností podle Elkonina – předgrafémová a grafémová etapa, PdF UK, Praha, 2017
 • Prožitkový seminář Bachových esencí, Markéta Humplíková, 2020
 • online kurz Senzorická integrace, Trilobit s.r.o., 2020
 • webináře Mgr. Stanislavy Emmerlingové, 2020 a 2021
 • Výcvik regresní terapie, Markéta Humplíková, 2021