O mně

Jsem logopedka, lektorka, výtvarnice a máma 3 báječných synů. Nadšeně propaguji celostní logopedii, individuální přístup, spolupráci s rodinou, důležitost prevence, případně včasného začátku logopedické péče. Snažím se zvyšovat obecné povědomí o logopedii, vývoji řeči, možnostech podpory správného řečového vývoje.

Věnuji se také problematice školní zralosti, přípravy na školu, především na radostné čtení s porozuměním. Přála bych si, aby děti nastupovaly do školy šťastné, sebevědomé a připravené dle svých nejlepších možností.

Velmi mě baví ve spolupráci s rodinami mých klientů hledat a nalézat cestičky k rozvoji řeči i dalších předškolních dovedností. Děkuji všem, kterým jsem mohla pomoci na jejich cestě, rostu s vámi a mohu zase o trošku lépe pomáhat dalším klientům.

Studium a praxe

 

 • 2005 – 2009 Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci obor Logopedie,
  SZZ logopedie, surdopedie, základy speciální pedagogiky a psychologie
 • po celou dobu studia praxe ve Vincentinu – poskytovatel sociálních služeb Šternberk,
  pod dohledem zkušené logopedky Mgr. Radky Novákové práce s dospělými klienty s mentálním a kombinovaným postižením, využití metod alternativní a augmentativní komunikace, nasbírané zkušenosti se staly základem mé diplomové práce
 • 2009 – 2011 Logopedická ambulance na Rehabilitačním oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, práce s dospělými pacienty na lůžkových odděleních i dětskými ambulantními klienty
 • 2017 – 2018 Klinická logopedie s.r.o., Ústí nad Labem, práce s dětskými klienty v logopedické ambulanci
 • od roku 2010 vedu logopedicko-preventivní kroužek Mluvínek v DDM v Ústí nad Labem
 • od roku 2016 probíhá pod mým vedením Logopedie pro MŠ v DDM v Ústí nad Labem
 • od roku 2017 pořádám besedy, přednášky a workshopy pro rodiče i pedagogy MŠ a DS

Věnuji se také problematice školní zralosti, přípravy na školu, především na radostné čtení s porozuměním. Přála bych si, aby děti nastupovaly do školy šťastné, sebevědomé a připravené dle svých nejlepších možností.

Velmi mě baví ve spolupráci s rodinami mých klientů hledat a nalézat cestičky k rozvoji řeči i dalších předškolních dovedností. Děkuji všem, kterým jsem mohla pomoci na jejich cestě, rostu s vámi a mohu zase o trošku lépe pomáhat dalším klientům.

Absolvované kurzy a školení

 

 • program celoživotního vzdělávání Univerzity Palackého v Olomouci Znakový jazyk, 2005/2006
 • II. modul vzdělávacího programu Základy znakového jazyka, Oblastní unie neslyšících Olomouc, 2006/2007
 • akreditované studium Základy výrazových arte-technik, Gracent, Olomouc, 2007/2008
 • kurz Psychografické kresby, Marie Machková, Praha, 2009
 • kurz Dysfagie, etiologie, diagnostika, terapie, IPVZ, Praha, 2010
 • kurz Aspekty vysokého věku v poruchách komunikace, IPVZ, Praha, 2011
 • kurz Dyslalie, AKL, Praha, 2011
 • kurz Vývojová dysfázie, AKL, Praha, 2011
 • školící akce pro lékaře a psychology Rozmazlený spratek výchovně neschopných rodičů, nebo Aspergerův syndrom?, přednášející PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D., MUDr. Sausen Sládková, Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem, 2011
 • Reiki I. a II. stupeň, Adion, Ústí nad Labem, 2010
 • Reiki rozšířená, Adion, Ústí nad Labem, 2013
 • cyklus seminářů Věčné zákony osobnostního růstu, Adion, Ústí nad Labem, 2014
 • online kurz Výchova Nevýchovou, 2014
 • Reiki III. stupeň, Profesional, Mistr Reiki, Adion, Ústí nad Labem, 2016
 • KUMOT 1, PPP Teplice, 2016
 • KUPREV, PPP Teplice, 2016
 • KUPOZ, PPP Teplice, 2016
 • Trénink jazykových schopností podle Elkonina – předgrafémová a grafémová etapa, PdF UK, Praha, 2017