Skupinová logopedie - moje srdeční záležitost

07.05.2020

Po více než deseti letech vedení logopedického kroužku bych se ráda podělila o své dojmy a zkušenosti. Zajímá vás, v čem se skupinová logopedie liší od individuální? Co je možné v rámci skupinové logopedie dělat a co ne? Pro koho je skupinová logopedie vhodná? A proč ji mám tak ráda? Čtěte dál!

K vedení logopedického kroužku Mluvínek jsem se dostala "náhodou" hned po absolvování VŠ, v době, kdy ještě logopedické kroužky nenabízel každý. Začátky byly krušné. Měla jsem zkušenosti s vedením kroužků. Měla jsem znalosti a nějaké zkušenosti i z individuální logopedie. Přesto jsem měla ze začátku pocit, že to jaksi není ono. Proč? To mi došlo až po delší době. Protože skupinová logopedie je úplně něco jiného! Není to kroužek, není to logopedická terapie, je to báječné propojení obojího!

Co je možné v rámci skupinové logopedie dělat?

 • rozšiřovat slovní zásobu,
 • rozvíjet gramatickou stránku řeči,
 • zlepšovat narativní (vyprávěcí) schopnosti a konverzační dovednosti,
 • provádět dechová cvičení,
 • cvičit oromotoriku (pohyby tváří, rtů, jazyka),
 • rozvíjet sluchové vnímání a rozlišování,
 • hrát si s ostatními smysly,
 • procvičovat jemnou motoriku a grafomotoriku.


V čem spatřuji největší výhody skupinové logopedie?

 • děti se navzájem motivují (ukazují si, co umí, chtějí umět to, co umí kamarád),
 • mohu pozorovat komunikaci dítěte s vrstevníky, mohu lépe vyhodnotit jeho komunikační chování jako celek ,
 • odpadá tlak, který je někdy patrný při práci jeden na jednoho,
 • lze přizpůsobit aktuální náladě dětí (někdy je někdo spíše pozorovatel, jindy je v aktivnější roli, tak či tak mozek vše ukládá a učí se),
 • můžeme se vídat častěji a strávit spolu více času,
 • je zde větší prostor zapojit související oblasti (jemnou motoriku, grafomotoriku atd.),
 • funguje zde skupinová dynamika, každé setkání je jiné, užijeme si mnoho zábavy.

Pro koho je skupinová logopedie zejména vhodná?

 • pro děti, které již chodí na logopedii dlouho (nebo je předpoklad, že budou chodit dlouho) a jsou demotivované (malé pokroky, cvičení je nebaví atd.),
 • pro děti, které chodí na logopedii a trénují nerady,
 • pro děti, které chodí na logopedii s dlouhými intervaly a chtějí či potřebují častější trénink,
 • pro všechny děti, které si rády logopedii zpestří,
 • pro děti, které na logopedii ještě nechodí a chtějí zatím zkusit některé hry a cvičení.

Zde je na místě upozornit, že skupinová logopedie nenahrazuje individuální logopedii, ale je jejím vhodným doplňkem. Na logopedický kroužek Mluvínek mohou chodit děti již od 4 let, v tomto věku se může velmi snadno stát, že se výslovnost záhy výrazně zlepší. Nesprávné návyky totiž ještě nejsou zafixované, a tak často stačí něco jen ukázat a už to funguje. U větších dětí s přetrvávající nesprávnou výslovností, které chodí na logopedii, je skupinová logopedie výborným doplňkem, zásobárnou her a cvičení a báječnou motivací!

Tak co, jdete do toho s námi?