Blog

Prázdniny jsou dobou pohody a odpočinku. Mnozí odpočíváte i od logopedie a máte mou plnou podporu! Od čeho byste ale odpočívat neměli je povídání! Logopedie není jen o výslovnosti, věnuje se komunikaci jako celku. A komunikace a vyprávění jsou dovednosti, které u dětí mnohdy více či méně váznou. Mnoho dětí spontánně mluví dost a dost, ale jaksi...

Mnoho rodičů se velmi snaží podporovat vývoj výslovnosti svých dětí. Mají pro děti mnoho logopedických knih, hodně si čtou, pojmenovávají obrázky, děti po rodičích vzorně opakují předříkávaná slova, přesto často například sykavky nezní tak, jak by měly znít... Proč?

Myšlenky sepsané v tomto článku mi kroužily hlavou dlouho. A jistě není náhodou, že zrovna na Den dětí dokroužily až sem, kde si je můžete přečíst. Pojďte nahlédnout do mého zamyšlení o dětech jako našich největších učitelích a o našich povinnostech vůči nim, které spatřuji mimo jiné v respektujícím a individuálním přístupu.

Velmi mě pobavil článek mé známější kolegyně, která označila dudlík za vstupenku na logopedii. Proč jako logopedka nerada vidím děti s dudlíkem? Pojďme se na to podívat zblízka a srozumitelně a třeba odložíte dudlíky ještě dnes!

Profesor psychologie Daniil B. Elkonin (1904-1984) patří mezi zakladatele ruské psychologické školy. Byl spolupracovníkem a následovníkem L. S. Vygotského v oblasti vývojové psychologie. Se svými spolupracovnicemi vytvořil slabikář pro první třídy ZŠ, založený na organickém propojení řečového vývoje s vývojem čtení a psaní.

Pojďme si dnes něco povědět o sluchovém vnímání. Proč? Deficity v oblasti sluchového vnímání jsou časté, přesto se o nich mluví poměrně málo. A to je škoda! Jsou totiž:

Jak souvisí logopedie se čtením? Jak vést děti ke čtení? Co vše musí dítě zvládat, aby se naučilo číst? U kterých dětí mohou nastat problémy se čtením? Čtěte dál!

Po více než deseti letech vedení logopedického kroužku bych se ráda podělila o své dojmy a zkušenosti. Zajímá vás, v čem se skupinová logopedie liší od individuální? Co je možné v rámci skupinové logopedie dělat a co ne? Pro koho je skupinová logopedie vhodná? A proč ji mám tak ráda? Čtěte dál!

Kdy má dítě umět L? Kdy má umět R? Kdy vyhledat logopeda? Není pozdě? Není brzy? Pojďme si na tyto otázky odpovědět. Pojďme se společně podívat na to, co je dobré vědět o vývoji výslovnosti.

Chodíte se svým dítětem na logopedii, trénujete jazýček a nedaří se? Dítě cvičení nebaví, pokroky jsou v nedohlednu, dochází vám trpělivost? Proč to nezkusíte jinak? Jak? Nově, hravě, s radostí a třeba i se stereognostickými tvary!